Astronominin Yeri

Astronominin Yeri


Gökbilimlerinin gelişmesinde Müslüman âlimlerin son derece önemli etkileri olmuştur. Kur’an-ı Kerim’deki semadan, yıldızlardan, güneşten, aydan bahseden ayetler ve namaz vakitlerinin tespitiyle, kıble tayin etme çabaları Müslüman Âlimlerin, gökbilimi açısından daha çok araştırma yapmalarına neden olmuştur. Dolayısıyla araştırmalarında dönemlerindeki ilim bakımından ilerlemiş kültürlerin eserlerinden faydalanma yoluna gitmişlerdir. Bunlardan en önemlileri, İran ve Hint eserleri olmuştur. Daha sonraları ise Eski Mısır kültürlerinin astronomi eserlerinde ilgi alanlarına girmiştir.

 

Gökle ilgilenmek, insanın varoluşuna kadar geri gitmektedir. Müslümanların çok değişik kültürlerin eserleriyle araştırma yapmasının sebebi de budur. Yani o dönemde yeryüzünde ne kadar kavim varsa hepsi şu ya da bu şekilde yıldızlarla, güneşle, ayla ilgilenmişlerdir. İslam âleminin buna kayıtsız kalması ise düşünülemezdi.

Müslümanlar göklerde…

 

Müslüman bilim insanlarının üstün çabaları sayesinde astronomi alanında çeşitli eserler yazıldı ve bu eserler birçok ilmin gelişmesine öncülük yapmıştır. Matematikten coğrafyaya kadar tüm ilim dalları Müslüman âlimlerin çabalarıyla günümüzdeki halinin zeminine kavuşmuştur.

 

İlklerin kaynağı…

 


Asırlarının Batısı da bu gelişmelerden nasibini almıştır. Baktığımızda Avrupa’nın Ali Kuşçu’ dan, El-Harezmi’den, El-Battani’den sonuna kadar istifade ettiğini görmekteyiz. Saydığımız bu alimlerin ve daha fazlasının dünya bilim tarihine ilkler olarak girdikleri de bir gerçektir. Örneğin; Ali Kuşçu’nun, ayın ilk haritasını çıkarması, el-Battani’nin güneş yılının 365 gün 5 saat 46 dakika olarak tespit etmesiyle günümüz ölçülerine yaklaşan ilk kişi olması. İşte bütün bu çalışmalar yapılırken temel kaynak Kur’an-ı Kerim olmuştur. İslam’ın bu tür araştırmalara izin vermesi, bütün bu Müslüman alimlerin rahatlıkla ilerlemesine sebebiyet vermiştir. Dinimiz her türlü araştırmalara müsaade ederken, Müslümanların bilim açısından geri kalması ise ne yazık ki Müslüman dünyasını üzen bir durumdur. Bununla birlikte bilim ve ilim açısından geri kalınması, teknoloji konusunda batıya bağımlı hale gelinmiştir.

Astronominin Yeri
Ne Kadar Biliyo?


Yorum Alanı

WORDPRESS: 0